Hałas i akustyka

Zakres oferowanych usług w zakresie akustyki i hałasu:

 • Pomiary akustyczne:
  • pomiary poziomu dźwięku w pomieszczeniach i w środowisku;
  • pomiary hałasu przemysłowego, komunikacyjnego, lotniczego;
  • pomiary skuteczności ekranów akustycznych;
  • pomiary hałasu i drgań na stanowiskach pracy;
  • pomiary poziomu mocy akustycznej maszyn i urządzeń;
  • pomiary hałasu instalacyjnego;
  • pomiary czasu pogłosu;
  • pomiary izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych i uderzeniowych,
  • pomiary zrozumiałości mowy,
  • pomiary drgań,
  • i wiele innych
 • Analizy uciążliwości (raporty oddziaływania na środowisko, przeglądy ekologiczne, analizy porealizacyjne, wnioski do pozwoleń zintegrowanych, itp.)
 • Mapy akustyczne miast, dróg, linii kolejowych, zakładów przemysłowych
 • Programy ochrony przed hałasem
 • Projekty i analizy w zakresie ochrony przed hałasem, ekrany akustyczne
 • Zabezpieczenia przeciwhałasowe (obudowy dźwiękoizolacyjne, tłumiki akustyczne)
 • Audyty akustyczne budynków (na etapie projektu, realizacji, eksploatacji)
 • Projekty w zakresie akustyki budowlanej i architektonicznej
 • Adaptacje akustyczne pomieszczeń
 • Modelowanie i prognozowanie oddziaływania akustycznego obiektów na etapie budowy, funkcjonowania i likwidacji